Pravila in pogoji sodelovanja v spletni dražbi na spletni trgovini Bamida.si

 

1. člen: Organizator spletne dražbe

S spletno dražbo upravlja podjetje BAMIDA d.o.o., Šared 36, 6310 Izola (v nadaljevanju Organizator). Izdelki, ki so na voljo v spletni dražbi, so prav tako v lasti organizatorja.

 

2. člen: Namen spletne dražbe

Organizator objavlja spletno dražbo v namen promoviranja nove funkcionalnosti in izdelkov na spletnem mestu bamida.si - spletna dražba.

 

3. člen: Objava spletne dražbe

Spletna dražba se vrši na spletnem mestu bamida.si

 

4. člen: Pogoji sodelovanja v spletni dražbi

V spletni dražbi lahko sodeluje vsaka fizična in pravna oseba (v nadaljevanju Udeleženec), ki kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje:

o    je starejša od 18 let;

o    se preko bamida.si spletne strani prijavi oziroma registrira in odda ponudbo za nakup;

o    sprejema te pogoje in splošna pravila spletne dražbe.

Če v spletni dražbi sodeluje katerakoli izmed oseb, ki ne smejo sodelovati, se le tem osebam ne prizna nakupa in sodelovanja v spletni dražbi.

V času spletne dražbe bodo na Spletne dražbe bamida.si objavljena navodila, kako sodelovati.

 

5. člen: Potek spletne dražbe

Dražba na spletnem naslovu www.bamida.si je oblika tekmovanja v katerem udeleženci, dražijo oziroma oddajajo svojo najvišjo ponudbo za nakup izdelka, ki je na voljo v spletni dražbi.

 

6. člen: Izdelki v spletni dražbi

Posamezni izdelek v dražbi je na voljo dokler se ne doseže maksimalna vrednost izdelka oziroma največ za obdobje 7 dni.

 

7. člen: Kako dražiti

Za sodelovanje v spletni dražbi je potrebna registracija na nasši spletni trgovini.

Podrobna navodila o načinu dražbe so objavljena na Spletne dražbe bamida.si

 

8. člen: Zmagovalni dražitelj oziroma končni kupec

Zmagovalni dražitelj (v nadaljevanju Končni kupec) je udeleženec, ki v danem časovnem intervalu poteka spletne dražbe, ponudi najvišji znesek kupnine.

Računalniški sistem samodejno preveri vse prejete ponudbe in po poteku spletne dražbe poišče najvišjo ponudbo, ki je bila oddana. Takoj po zaključku spletne dražbe, končni kupec prejme obvestilo po E-pošti, z vsemi potrebnimi navodili za plačilo in prevzem izdelka.

 

9. člen: Prevzem in nakup izdelka spletne dražbe

Nakup izdelka je obvezujoč.

O pogojih prevzema bo organizator končnega kupca obvestil po E-pošti takoj, po izteku roka spletne dražbe.

Plačilni pogoji Izdelkov bodo na voljo po plačilu po povzetju.

Sodelovanje na dražbi je zavezujoče dejanje. Najboljši ponudnik je dolžan izlicitiran predmet plačati po zadnji ponujeni ceni in ga prevzeti. Če tega ne stori, odškodninsko odgovarja organizatorju. V kolikor končni kupec iz kakršnih koli razlogov, v predvidenem roku ne kontaktira organizatorja, oziroma ne zahteva nakupa izdelka, si organizator, pridržuje pravico da izdelek za le tega končnega kupca ni več naprodaj. Po preteku roka za prevzem izdelka, pritožba s strani končnega kupca ni možna.

Organizator si v tem primeru pridržuje pravico, da spremeni pogoje sodelovanja in izdelek ponudi v odkup naslednjemu udeležencu, ki je ponudil najvišjo ponujeno kupnino za izdelek.

 

10. člen: Cene izdelkov spletne dražbe

Vse cene v spletni dražbi so navedene v EUR (evrih) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Oblikovanje cene ponudbe je v pristojnosti organizatorja.

 

11. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s spletno dražbo ter za udeležence, ki s sodelovanjem v spletni dražbi priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji so v času trajanja spletne dražbe v celoti na vpogled.

 

12. člen: Sprememba pravil

Organizator – BAMIDA d.o.o., Šared 36, 6310 Izola, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje spletne dražbe kadarkoli, s tem, da ni dolžan o tem obvestiti udeležencev, bodo pa v primeru sprememb le te objavljene na spletni strani organizatorja.

 

13. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Vsi registrirani udeleženci dražbe se strinjajo, da lahko organizator dražbe njihove osebne podatke uporablja za namene obveščanj o poteku dražbe ter drugih obveščanj o dejavnostih organizatorja dražbe. Organizator se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

14. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v spletni dražbi, je pristojno sodišče v Kopru.

 

15. člen: Veljavnost pravila

Pravila pričnejo veljati z dnem 13. 02. 2018.

 

Artikel dodan v seznam želja,
Artikel dodan v primerjavo.